Kde je konfigurácia hostiteľa vzdialenej pracovnej plochy vo Windows 2016?

Možno budete zmätení, ako konfigurovať Vzdialenú pracovnú plochu na serveri Microsoft Windows 2016, pretože v operačnom systéme chýba nástroj Konfigurácia hostiteľa vzdialenej pracovnej plochy.

Stále môžete konfigurovať nastavenia protokolu RDP, ale na to musíte použiť politiku skupiny. Stačí použiť tieto kroky:

Poznámka: Pokyny na aktiváciu licenčného servera služby Remote Desktop Services nájdete na stránke spoločnosti Microsoft o tejto téme.

  1. Spustite „ gpedit.msc “.
  2. Prejdite na „ Konfigurácia počítača “> „ Šablóny pre správu “> „ Komponenty systému Windows “> „ Služby vzdialenej pracovnej plochy “> „ Hostiteľ relácie vzdialenej pracovnej plochy “.

Tu nájdete nastavenia skupinovej politiky pre nastavenie licencií, zabezpečenia, pripojení, atď. Všimnite si, že toto sú tie isté nastavenia, aké nájdete v starom nástroji Konfigurácia hostiteľa vzdialenej pracovnej plochy, ako je „Limit počtu pripojení“, „Nastaviť časový limit odpojené relácie “a nastavenie licenčného režimu.

Na používanie týchto nastavení na serveri nemusíte využívať službu Active Directory vo svojom prostredí.