Android: Textové správy Stuck “Downloading” alebo “Expired”

Moja žena sa nedávno stretla s problémom s Galaxy Note 9 Android, kde sa zasekli textové správy. Niektorí z nich povedali veci ako:

  • Nepodarilo sa prevziať
  • Sťahovanie ...
  • Platnosť správy vypršala alebo nie je k dispozícii.

Tento problém sme vyriešili týmito krokmi.

  1. Na obrazovke Domov otvorte „ Nastavenia “.
  2. Zvoľte „ Apps “.
  3. Zvoľte „ Messenger “.
  4. Zvoľte „ Storage “.
  5. Vyberte „ Clear Data “ a „ Clear Cache “.

Otvorte „ Messenger “ a poklepte na prilepené správy, aby ste ich mohli znova prevziať.