Ako obnoviť iPhone X & 8

Resetovanie môže byť potrebné, ak sa váš Apple iPhone X alebo iPhone 8 uzamkne alebo zamrzne a nereaguje. Tu je návod, ako vykonať mäkký alebo tvrdý reset.


Soft Reset

  1. Stlačte a podržte tlačidlo „ Power “, kým sa neobjaví červený posuvník.
  2. Potiahnite posúvač na obrazovke.
  3. Stlačte a podržte tlačidlo „ Power “ , kým sa nezobrazí logo Apple.

Tvrdý reštart

  1. Rýchle stlačte tlačidlo „ Volume Up “.
  2. Rýchle stlačte tlačidlo „ Volume Down “.
  3. Podržte tlačidlo Sleep "/" Wake ", kým sa nezobrazí logo Apple.
  • Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, stlačte a podržte tlačidlo „ Sleep “ / „ Wake “ a tlačidlo „ Volume Down “. tlačidlo súčasne na približne 10 až 20 sekúnd. Dúfajme, že sa objaví logo Apple a iPhone sa nakoniec reštartuje.

Vyššie uvedené kroky by nemali vymazávať žiadne údaje zo zariadenia za normálnych podmienok, ale ak je zariadenie poškodené, môžete stratiť niektoré nastavenia alebo údaje.