Kindle Fire: Pridať / odstrániť záložky pre webové stránky

Pridajte alebo odstráňte záložku na webovú stránku vo webovom prehľadávači Amazon Kindle Fire Silk a ľahký prístup na webové stránky, ktoré potrebujete.

Pridanie záložky

  1. Otvorte webový prehliadač a navštívte webovú stránku, ktorú chcete označiť záložkou.
  2. Klepnite na ikonu záložky, ktorá sa nachádza v pravej hornej časti obrazovky.

Záložky sa potom uložia na prístup v ponuke „ Menu

> „ Záložky “.

Úprava alebo odstránenie záložky

  1. V prehliadači Silk vyberte „ Menu

    v ľavom hornom rohu, potom zvoľte „ Záložky “.
  2. Vyberte „ Menu

    Ikona vpravo od záložky zobrazí ponuku „ Edit “, „ Remove “, „ Copy “ alebo „ Share “.