iPod Nano: Vykonajte opakovanie skladby

Páči sa vám pieseň natoľko, že chcete, aby ju Apple iPod Nano hral znova a znova? Tu je návod, ako vytvoriť skladbu v zariadení iPod Nano.

Nové modely s dotykovou obrazovkou

  1. Na obrazovke „Now Playing“ klepnite na obal albumu raz.
  2. Objavia sa ovládacie prvky. Medzi obrazovkami sa môžete posúvať doľava alebo doprava, aby ste zobrazili alebo skryli možnosti opakovania a náhodného výberu.
  3. Ťuknutím na ikonu so šípkami v kruhu môžete prepnúť možnosť „Opakovať“ na možnosť Zapnúť a opakovať všetky skladby v aktuálnom zozname.

    Opätovným ťuknutím na ikonu zobrazíte na displeji ikonu „1“, ak chcete označiť opakovanie tej istej skladby.


Staršie modely s kolieskom

  1. Počas prehrávania skladby sa vráťte na hlavné (prvé) menu.
  2. Vyberte „ Nastavenia “.
  3. Zvoľte “ Repeat ”.
  4. Nastavte ho na „ One “.

Teraz sa nastaví, aby sa skladba opakovala, kým sa nevrátite späť na položku „ Nastavenia “> „ Opakovať “ a zmeňte možnosť na možnosť Vypnúť .