Roku: Manuálne nastavenie rýchlosti pripojenia

Ak chcete nastaviť rýchlosť pripojenia pre video streaming manuálne na prehrávači videa Roku, je tu kód, ktorý môžete zadať na prístup k nastaveniam prepísania rýchlosti.

  1. Prelomte diaľkové ovládanie Roku a prejdite na obrazovku Domov.
  2. Pre prístup na obrazovku „Select a speed…“ použite nasledujúci postup:
    • Domov 5 krát
    • Previnúť 3 krát
    • Rýchlo dopredu 2-krát.
  3. Objaví sa obrazovka, na ktorej môžete nastaviť požadovanú rýchlosť.

Možno budete chcieť začať s nastavením 3, 5 Mbps, otestovaním prehrávania a potom vyskúšaním iného nastavenia, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Možnosť „ Povoliť ladenie prehrávania “ zapne funkciu, ktorá bude zobrazovať rýchlosť prehrávania videa. Toto nastavenie funguje iba pri streamingovom nastavení nastavenom na „automatic “.