Samsung Galaxy S8 +: Nastavenie predvolenej domovskej obrazovky

Ak máte na domovskej obrazovke Samsung Galaxy S8 prístup na väčšinu obrazovky, nastavte ju ako predvolenú a bude to predvolená obrazovka vždy, keď stlačíte tlačidlo Domov. Tieto kroky vám ukážu cestu.

  1. Na ktorejkoľvek obrazovke Domov klepnite a podržte prázdnu oblasť obrazovky.
  2. Na obrazovke sa zobrazia všetky obrazovky Home. Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu „ Domov “, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.