iPhone Kontaktné mená Chýbajúce z oznámenia oznámenia

Používatelia zariadení Apple iPhone môžu naraziť na problém, keď v upozorneniach textových správ chýbajú názvy kontaktov. Problém sa bežne rieši pomocou týchto opráv.

Oprava 1 - Úprava jedného mena

Toto je najbežnejšia oprava. Otvorte aplikáciu Kontakty a upravte ľubovoľný názov. Vykonajte malú zmenu a uložte kontakt. Tým sa „aktualizuje“ databáza kontaktov a často sa problém vyrieši chýbajúcimi menami.


Oprava 2 - Reštartujte iMessages

  1. Otvorte „ Nastavenia “> „ Správy “ a otočte „ iMessages “ na „ Vyp “.
  2. Reštartujte iPhone.
  3. Otvorte „ Nastavenia “> „ Správy “ a otočte „ iMessages “ na „ Zap “.

Oprava 3 - Obnovenie synchronizácie

  1. Otvorte „ Nastavenia “> „ Kontakty “> „ Účty “.
  2. Pre všetky účty, ktoré máte ( napr. ICloud, Exchange, Yahoo, atď.), Vyberte účet a potom nastavte „ Kontakty “ na „ Vyp “.
  3. Reštartujte iPhone.
  4. Vráťte sa späť pod položkou „ Nastavenia “> „ Kontakty “> „ Účty “> názov účtu a prepnite nastavenie späť na „Zapnuté“.