Word 2019/365: Povolenie alebo zakázanie ukladania automatického obnovenia

Automatické obnovenie je funkcia v programe Microsoft Word 2019 alebo Office 365, ktorá automaticky ukladá dokument, na ktorom pracujete, v určitých intervaloch. To vám umožňuje obnoviť dokument, ak váš počítač nefunguje správne. Automatické obnovenie možno povoliť alebo zakázať pomocou nasledujúcich krokov.

  1. Otvorte program Word a vyberte „ File “> „ Options “.
  2. Na ľavej table vyberte možnosť „ Uložiť “.

  3. Ak chcete vypnúť funkciu automatického obnovenia, zrušte začiarknutie políčka „ Uložiť informácie automatického obnovenia každých x minút “. Začiarknutím tohto políčka túto možnosť povolíte. Môžete tiež nastaviť dĺžku času, keď program Word uloží údaje automatického obnovenia.